ชื่อ-นามสกุล : ธนพล ภัทราจารุกุล รุ่น : รุ่นที่ 30
ที่อยู่ : 5/11 ซอยศูนย์วิจัย 3 ถนนเพชรบุรี ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :