ชื่อ-นามสกุล : ธีรชัย ธีรเดชสกุล รุ่น : รุ่นที่ 30
ที่อยู่ : 77/192 หมู่บ้านภัสสร19 ถ.จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :