ชื่อ-นามสกุล : ลิปปกรณ์ ศรีม่วง รุ่น : รุ่นที่ 30
ที่อยู่ : 10 ซอย3 ถนนเสรี 4 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :