ชื่อ-นามสกุล : เกรียงศักดิ์ ลิขิตลือชา รุ่น : รุ่นที่ 31
ที่อยู่ : 1009/32 ซอยขุนวิจิตร ถนนสุขุมวิท 71 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :