ชื่อ-นามสกุล : จิระเดช ธำรงลักษณ์ รุ่น : รุ่นที่ 31
ที่อยู่ : 289/487 คอนโด Bangkok Garden ห้อง 5116 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 24 บางรัก กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :