ชื่อ-นามสกุล : เจตต์ พัฒนะจินดา รุ่น : รุ่นที่ 32
ที่อยู่ : 52/11 ซอยศาลาแดง 2 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :