ชื่อ-นามสกุล : กฤษณ์ เอื้อมพรวนิช รุ่น : รุ่นที่ 33
ที่อยู่ : 130 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :