ชื่อ-นามสกุล : จิรายุ นภาอัมพร รุ่น : รุ่นที่ 33
ที่อยู่ : 5/6 ซอยเกษมสำราญ 1 ถนนสุขุมวิท 71 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :