ชื่อ-นามสกุล : ประสิทธิศักดิ์ สมบูรณ์ศักดิ์ รุ่น : รุ่นที่ 33
ที่อยู่ : 336 (27/168) ถนนลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ที่ทำงาน : Herberlife Co., LTd.
ที่อยู่ : 336(27/168) ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-377-3676 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :