ชื่อ-นามสกุล : สุทธิศักดิ์ อรุณสวัสดิ์ รุ่น : รุ่นที่ 34
ที่อยู่ : 1019/9-11 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :