ชื่อ-นามสกุล : พูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล รุ่น : รุ่นที่ 36
ที่อยู่ : 130 ซอยไปดีมาดี ถนนสุขุมวิท 53 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :