ชื่อ-นามสกุล : ภูบดินทร์ ลักษณะ รุ่น : รุ่นที่ 36
ที่อยู่ : 216/27 หมู่ 11 หมู่บ้านไพโรจน์ ถนนบางนา-ตราด กหมู่3.5 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :