ชื่อ-นามสกุล : ธเนศ ปรีชาประภากร รุ่น : รุ่นที่ 37
ที่อยู่ : 6/4 ซอยสุขุมวิท 14 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :