ชื่อ-นามสกุล : ธีรภัทร ประเสริฐแสงเจริญ รุ่น : รุ่นที่ 37
ที่อยู่ : 12 ซอยพึ่งมี 40 พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :