ชื่อ-นามสกุล : นวพล(ภัทรพล) นันทกังวาล รุ่น : รุ่นที่ 37
ที่อยู่ : 1176 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพลโยธิน 32 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :