ชื่อ-นามสกุล : นภสินธุ์ ตันฑ์มานะธรรม รุ่น : รุ่นที่ 38
ที่อยู่ : 243 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :