ชื่อ-นามสกุล : ปรเมษฐ์ เชี่ยวชาญ รุ่น : รุ่นที่ 38
ที่อยู่ : 15/222 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :