ชื่อ-นามสกุล : ประสิทธิ์พร อุดมมะนะ รุ่น : รุ่นที่ 38
ที่อยู่ : 134/4 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท 71 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :