ชื่อ-นามสกุล : พชร ปัจจักขะภัติ รุ่น : รุ่นที่ 38
ที่อยู่ : 3/90 ซอยลาดพร้าว 31 ถนนลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :