ชื่อ-นามสกุล : ภัทรภณ จงตระกูล รุ่น : รุ่นที่ 38
ที่อยู่ : 66/58 ถนนลาดพร้าว 80 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :