ชื่อ-นามสกุล : ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธ์ รุ่น : รุ่นที่ 38
ที่อยู่ : 80/40 ซอยเสนานิคม ถนนพหลโยธิน ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :