ชื่อ-นามสกุล : ศศิน พงศ์เผ่าไทย รุ่น : รุ่นที่ 38
ที่อยู่ : 52/9 ซอยโชคชัย 34 ถนนลาดพร้าว 53 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :