ชื่อ-นามสกุล : ศุภกิจ ฟุรังษีโรจน์ รุ่น : รุ่นที่ 38
ที่อยู่ : 51 ซอยประดิพัทธ์ 25 ถนนประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :