ชื่อ-นามสกุล : สุทธิรักษ์ ตั้งสุทธิชัย รุ่น : รุ่นที่ 38
ที่อยู่ : 1443 ถนนลาดพร้าว ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :