ชื่อ-นามสกุล : เกียรติขจร แซ่แต้ รุ่น : รุ่นที่ 39
ที่อยู่ : 5/3 ซอยเพชรบุรี11 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :