ชื่อ-นามสกุล : จอมกฤษณ์ ไชยปะ รุ่น : รุ่นที่ 39
ที่อยู่ : 65 ซอยห้าพี่น้อง ถนนรามคำแหง 8 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :