ชื่อ-นามสกุล : ชยกร ตั้งพิพัฒน์ รุ่น : รุ่นที่ 39
ที่อยู่ : 49/187-188 หมู่7 ถ.คลองหลวง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :