ชื่อ-นามสกุล : ณัฏฐ์ คลังเปรมจิตต์ รุ่น : รุ่นที่ 39
ที่อยู่ : 4479-4481 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :