ชื่อ-นามสกุล : บริพัตร ไวทยะวงศ์ รุ่น : รุ่นที่ 39
ที่อยู่ : 628/5 ซอยชานเมือง ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :