ชื่อ-นามสกุล : บุณยกร ตันติจิบูรณ์ รุ่น : รุ่นที่ 39
ที่อยู่ : 99/435 ซอยรามคำแหง150 ถนนสุขาภิบาล 3 สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :