ชื่อ-นามสกุล : ปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ รุ่น : รุ่นที่ 39
ที่อยู่ : 15/222 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภภิเษก 36 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :