ชื่อ-นามสกุล : ประกิจ ไทรงาม รุ่น : รุ่นที่ 39
ที่อยู่ : 45/57 ซอยรร.เทพเสนานุสรณ์ ถนนลาดพร้าว 71 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :