ชื่อ-นามสกุล : พีรณัฐ เจียมมณีพร รุ่น : รุ่นที่ 39
ที่อยู่ : 364/9 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :