ชื่อ-นามสกุล : รัจชัย เจติยภาคย์ รุ่น : รุ่นที่ 39
ที่อยู่ : 362 ซอยโรงเรียนญี่ปุ่น ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :