ชื่อ-นามสกุล : ภัทรกิตติ์ รัตนากร รุ่น : รุ่นที่ 40
ที่อยู่ : 525 ซอยศรีอยุธยา 4 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :