ชื่อ-นามสกุล : วชิร กาญจนพิศิษฐ์ รุ่น : รุ่นที่ 40
ที่อยู่ : 265 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :