ชื่อ-นามสกุล : วัสสะ ชวลิตากุล รุ่น : รุ่นที่ 40
ที่อยู่ : 265 หมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว101 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :