ชื่อ-นามสกุล : วีรภัทร มาลีถาวร รุ่น : รุ่นที่ 40
ที่อยู่ : 287 ถนนเทียนร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :