ชื่อ-นามสกุล : กฤษณ์ กำเนิดกาญจน์ รุ่น : รุ่นที่ 41
ที่อยู่ : 502/193 ถนนเตชะตุงถะ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :