ชื่อ-นามสกุล : กานต์ ลักษณะพานิชย์ รุ่น : รุ่นที่ 41
ที่อยู่ : 37 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :