ชื่อ-นามสกุล : จักราชัย รวยรื่น รุ่น : รุ่นที่ 41
ที่อยู่ : 141/445 ซอย พัฒนาการ 29 แยก 2 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :