ชื่อ-นามสกุล : ณภัทร ตั้งสง่า รุ่น : รุ่นที่ 41
ที่อยู่ : 994 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :