ชื่อ-นามสกุล : ติณณ์ ปิณฑวิรุจน์ รุ่น : รุ่นที่ 41
ที่อยู่ : 25/30 ซอยโรงน้ำแข็ง ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :