ชื่อ-นามสกุล : ทฤษฏี เงินสุขไพบลูย์ รุ่น : รุ่นที่ 41
ที่อยู่ : 128/481 คอนโดพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :