ชื่อ-นามสกุล : กฤตภาส พิศิษฐเจริญ รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 588/12-13 ถนนอโศก-ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :