ชื่อ-นามสกุล : กษิดิ์เดช ฤกษ์ชินบุตร รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 1329/195 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :