ชื่อ-นามสกุล : กันตณัฏฐ์ อยู่ตรีรักษ์ รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 34/5 ซอยเชษฐา ถนนสรรพาวุธ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :