ชื่อ-นามสกุล : กิตติ์รวี ฤดีจรัสวัลย์ รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 466 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :