ชื่อ-นามสกุล : เฉลิมชัย ปรีชาบุญฤทธิ์ รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 57/52 ถนนรังสิต-ปทุมธานี 21 ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :