ชื่อ-นามสกุล : เซิ้น เจ๋อ เจิน ( CHENG, HSIEN-TSE ) รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : ถนนประชาราฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :